There are no translations available.

W dniu 13 kwietnia 2016 roku weszła w życie Uchwała nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wprowadzająca tzw. Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU) wokół terenu lotniska wojskowego w Powidzu. OOU jest wprowadzany z uwagi na przekraczający normy hałas lotniczy, który jest szkodliwy dla zdrowia.

Termin na zgłaszanie roszczeń do Lotniska mija 12 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenie roszczeń jest warunkiem koniecznym późniejszego dochodzenia ich w Sądzie Powszechnym. Z uwagi na fakt, że Nasza Kancelaria prowadzi tego typu sprawy dla lotniska Poznań Ławica w Poznaniu, dysponujemy wiedzą w zakresie możliwości, a także metodami obrany przeciwnika. Znamy bogate orzecznictwo, które zapadło na gruncie roszczeń w innych OOU.

Zapraszam do współpracy osoby, które dokonały skutecznego zgłoszenia roszczeń a także te, które nie wiedzą jak to zrobić. Kancelaria prowadzi pełną obsługę od zgłoszenia, przez postępowanie sądowe wszystkich instancji, a także czynności mające na celu przekazanie zasądzonych kwot odszkodowania, odsetek i kosztów. Na wszelkie pytania i wątpliwości udzielę odpowiedzi mailowej lub telefonicznej.