Aktualności

Odszkodowania Poznań Ławica

Nasza Kancelaria skutecznie działa w przedmiocie dochodzenia roszczeń od lotniska Poznań Ławica w Poznaniu z związku z utworzeniem Obszaru Ograniczonego użytkowania (OOU). Utworzenie OOU nastąpiło głównie z uwagi na degradację klimatu akustycznego i ...

Read more

Obszar ograniczonego użytkowania Gdańsk

W dniu 30 marca 2016 roku weszła w życie Uchwała nr 203/XVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 roku wprowadzająca tzw. Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU) wokół terenu Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. OOU jest w...

Read more

Obszar ograniczonego użytkowania Powidz

W dniu 13 kwietnia 2016 roku weszła w życie Uchwała nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wprowadzająca tzw. Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU) wokół terenu lotniska wojskowego w Powidzu. OOU jest wprowadzany z uwagi na przekraczający...

Read more

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej i finansowej przedsiębiorstw. Obsługujemy firmy na rynku budowlanym, deweloperskim, stalowym, a także świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw handlowych czy produkcyjnych.

Świadczymy też pomoc prawną osobom fizycznych w szczególności związana z nieruchomościami (renty planistyczne, opłaty adiacenckie, przekształcenie nieruchomości, uzyskanie warunków zabudowy, regulowanie stanu prawnego, odzyskiwanie nieruchomości, odszkodowania związane z utratą wartości w związku z naruszeniami przepisów prawa ochrony środowiska), podziałem majątków, odszkodowaniami i rozwodami.

Zajmujemy i specjalizujemy się:

  • pełnej restrukturyzacji działalności we wszystkich aspektach pozatechnologicznych, formułowaniu właściwej strategii przedsiębiorstw, tworzenie polityki w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw z uwzględnieniem aspektów podatkowych;
  • pomocy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności; zakładaniu działalności, zwłaszcza spółek, rejestracja w KRS, przekształceniu i restrukturyzacji podmiotów z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej, doradztwo w tym zakresie organom spółek prawa handlowego;
  • w wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego;
  • obsłudze kontraktów i umów;
  • dochodzeniu należności łącznie z reprezentacją przed sądami, organami egzekucyjnymi i ustaleniem majątku dłużników;
  • dochodzeniem należności związanych z utworzeniem strefy ograniczonego użytkowania; dochodzenie odszkodowań za hałas i inne immisje w związku z naruszeniami przepisów prawa ochrony środowiska,
  • regulowaniu stanu prawnego nieruchomości, nabywaniu nieruchomości;
  • postępowaniach administracyjnych, w szczególności związanych z nieruchomościami (planowanie przestrzenne, pozwolenia na budowę, wywłaszczenia, odzyskiwanie nieruchomości, opłaty za nieruchomości - adiacenckie, planistyczne);
  • postępowaniach przed sądami w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy.

Szeroko współpracujemy z radcami prawnymi i adwokatami oraz kancelariami notarialnymi głównie na terenie Poznania i północnej wielkopolski.