There are no translations available.

Nasza Kancelaria skutecznie działa w przedmiocie dochodzenia roszczeń od lotniska Poznań Ławica w Poznaniu z związku z utworzeniem Obszaru Ograniczonego użytkowania (OOU). Utworzenie OOU nastąpiło głównie z uwagi na degradację klimatu akustycznego i sankcjonowanie przekroczeń obowiązujących norm hałasu. Występujący hałas wpływa nie tylko negatywnie na komfort życia mieszkańców, co wpływa bezpośrednio na wartość rynkową nieruchomości, gdyż te na lokalnym rynku mają złą opinię opartą na negatywnych czynnikach środowiskowych. Dodatkowo dochodzi do zawężenia granic własności, bo właściciele nieruchomości objętych OOU nie mogą domagać się zaprzestania immisji hałasu na swoich nieruchomościach. Na to wszystko nakłada się  w wielu wypadkach konieczność poniesienia nakładów na rewitalizację akustyczną.

Zarówno spadek wartości rynkowej nieruchomości objętych OOU dla lotniska Ławica w Poznaniu, jak również konieczność nakładów rewitalizacyjnych potwierdzają prowadzone postępowania sądowe i opinie biegłych. Dlatego przyjęta przez Kancelarię strategia postępowań związanych z roszczeniami mieszkańców objętych OOU jest prawidłowa. Korzystne wyroki (postanowienia) w sprawach Kancelarii zapadają zarówno w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu oraz Sądzie Najwyższym w Warszawie.

Zapraszam do współpracy osoby, które dokonały skutecznego zgłoszenia roszczeń przed dniem 28.02.2014 roku, a do dnia dzisiejszego nie wszczęły postępowania sądowego. Na wszelkie pytania i wątpliwości udzielę odpowiedzi mailowej lub telefonicznej.