There are no translations available.

Nasza Kancelaria skutecznie działa w przedmiocie dochodzenia roszczeń od lotniska Poznań Ławica w Poznaniu z związku z utworzeniem Obszaru Ograniczonego użytkowania (OOU). Utworzenie OOU nastąpiło głównie z uwagi na degradację klimatu akustycznego i sankcjonowanie przekroczeń obowiązujących norm hałasu. Występujący hałas wpływa nie tylko negatywnie na komfort życia mieszkańców, co wpływa bezpośrednio na wartość rynkową nieruchomości, gdyż te na lokalnym rynku mają złą opinię opartą na negatywnych czynnikach środowiskowych. Dodatkowo dochodzi do zawężenia granic własności, bo właściciele nieruchomości objętych OOU nie mogą domagać się zaprzestania immisji hałasu na swoich nieruchomościach. Na to wszystko nakłada się  w wielu wypadkach konieczność poniesienia nakładów na rewitalizację akustyczną.

Zarówno spadek wartości rynkowej nieruchomości objętych OOU dla lotniska Ławica w Poznaniu, jak również konieczność nakładów rewitalizacyjnych potwierdzają prowadzone postępowania sądowe i opinie biegłych. Dlatego przyjęta przez Kancelarię strategia postępowań związanych z roszczeniami mieszkańców objętych OOU jest prawidłowa. Korzystne wyroki (postanowienia) w sprawach Kancelarii zapadają zarówno w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu oraz Sądzie Najwyższym w Warszawie.

Zapraszam do współpracy osoby, które dokonały skutecznego zgłoszenia roszczeń przed dniem 28.02.2014 roku, a do dnia dzisiejszego nie wszczęły postępowania sądowego. Na wszelkie pytania i wątpliwości udzielę odpowiedzi mailowej lub telefonicznej.

There are no translations available.

W dniu 30 marca 2016 roku weszła w życie Uchwała nr 203/XVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 roku wprowadzająca tzw. Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU) wokół terenu Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. OOU jest wprowadzany z uwagi na przekraczający normy hałas lotniczy, który jest szkodliwy dla zdrowia.

Termin na zgłaszanie roszczeń do Lotniska mija 29 marca 2018 r.

Zgłoszenie roszczeń jest warunkiem koniecznym późniejszego dochodzenia ich w Sądzie Powszechnym. Z uwagi na fakt, że Nasza Kancelaria prowadzi tego typu sprawy dla lotniska Poznań Ławica w Poznaniu, dysponujemy wiedzą w zakresie możliwości, a także metodami obrany przeciwnika. Znamy bogate orzecznictwo, które zapadło na gruncie roszczeń w innych OOU.

Zapraszam do współpracy osoby, które dokonały skutecznego zgłoszenia roszczeń a także te, które nie wiedzą jak to zrobić. Kancelaria prowadzi pełną obsługę od zgłoszenia, przez postępowanie sądowe wszystkich instancji, a także czynności mające na celu przekazanie zasądzonych kwot odszkodowania, odsetek i kosztów. Na wszelkie pytania i wątpliwości udzielę odpowiedzi mailowej lub telefonicznej.

There are no translations available.

W dniu 13 kwietnia 2016 roku weszła w życie Uchwała nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wprowadzająca tzw. Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU) wokół terenu lotniska wojskowego w Powidzu. OOU jest wprowadzany z uwagi na przekraczający normy hałas lotniczy, który jest szkodliwy dla zdrowia.

Termin na zgłaszanie roszczeń do Lotniska mija 12 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenie roszczeń jest warunkiem koniecznym późniejszego dochodzenia ich w Sądzie Powszechnym. Z uwagi na fakt, że Nasza Kancelaria prowadzi tego typu sprawy dla lotniska Poznań Ławica w Poznaniu, dysponujemy wiedzą w zakresie możliwości, a także metodami obrany przeciwnika. Znamy bogate orzecznictwo, które zapadło na gruncie roszczeń w innych OOU.

Zapraszam do współpracy osoby, które dokonały skutecznego zgłoszenia roszczeń a także te, które nie wiedzą jak to zrobić. Kancelaria prowadzi pełną obsługę od zgłoszenia, przez postępowanie sądowe wszystkich instancji, a także czynności mające na celu przekazanie zasądzonych kwot odszkodowania, odsetek i kosztów. Na wszelkie pytania i wątpliwości udzielę odpowiedzi mailowej lub telefonicznej.